TEMA: KUNSKAPSSPRIDNINGPå bara några år har internet blivit ett ovärderligt verktyg för många. För ArtDatabanken är det ett utmärkt medium i arbetet med aktuell information som ständigt behöver uppdateras.

Sedan december 1997 är det möjligt att från vår hemsida söka efter rödlistade arter och få fram deras länsvisa förekomst. Du kan söka på en enskild art, organismgrupp, hotkategori eller län där arten förekommer.

Ytterligare en finess är att det också går att få fram faktablad för många av arterna. Detta är en fantastisk möjlighet att nå färska data om de rödlistade arterna. Faktabladen uppdateras regelbundet. Informationen på nätet blir därmed ett komplement till ArtDatabankens artfaktaböcker med faktablad för alla arter i respektive organismgrupp.

Utbudet ökar

För tillfället är ca 1000 faktablad tillgängliga på nätet – organismgrupperna ryggradsdjur, svampar och kärlväxter är fullständiga. Nu fyller vi successivt på med faktablad för mossor, samt med ryggradslösa djur och lavar i takt med att de blir färdigställda.

Nästa steg i arbetet med sökfunktionen är att minska söktiderna, samt att göra länslistan för ryggradslösa djur sökbar. Så småningom blir det även artbilder och utbredningskartor – men en sak i taget.

Idéer och förslag välkomnas

Om du vill titta på hemsidan skriver du http://www.dha.slu.se, alternativt går du via ”Svenska miljönätet” (www.smn.environ.se), där ArtDatabanken ingår. Vi försöker fortlöpande förbättra funktionerna på hemsidan och vi tar tacksamt emot goda idéer och förslag på förbättringar.