TEMA: KUNSKAPSSPRIDNINGSvensk miljöbrottsbekämpning får ofta kritik för sina brister. Olagliga oljeutsläpp är ett exempel på ett ständigt återkommande brott som förstör växter, djur och natur.

– Fartygen släpper inte ut olja av ren ondska, säger överåklagare Sven-Erik Alhem, ordförande i den pågående oljeutsläppsutredningen.

– Folk ombord och redaren tjänar tid på oljeutspill till havs och man slipper de kostnader som finns för att få oljan omhändertagen. Om vi kan se till att ingen tjänar på oljeutsläppen så kommer många brott aldrig att ske, säger han.

Oljeutsläppsutredningen, som startade för ett år sedan, tillsattes p g a att det riktades kritik mot åklagare och andra befattningshavare för att nästan inga åtal väcktes eller fällande domar gavs när det gällde brottsliga oljeutsläpp.

Utredarna har en svår uppgift att tackla, menar Sven-Erik Alhem.

– Det är mycket besvärligt att komma tillrätta med oljeutsläppen, säger han. Det beror bl a på att det rent praktiskt är svårare att komma åt brottslingar på havet än på land. Dessutom måste man ta hänsyn till bl a havsrättskonventionen som gör det mycket svårare att stoppa fartyg.

Målet är många fällda

Utredningen arbetar med allt från att förhindra brott till att se över lagen och straffen. Hela sanktionssystemet kommer att ses över.

– Systemet måste utformas så att så många som möjligt fälls för sina brott. Det är viktigt att både öka upptäcktsrisken och att ge kännbara straff till den som är juridiskt ansvarig för fartygets utsläpp, säger Sven-Erik Alhem.

Det förebyggande arbetet är också mycket viktigt tycker Sven-Erik Alhem. Det består bl a av att förmedla information för att öka miljömedvetandet hos både aktörer och allmänhet.

Samarbete kring Östersjön

Ett stort steg framåt i det förebyggande arbetet togs i och med Rigaöverenskommelsen mellan Östersjöländerna. Länderna kom överens om att det om några år ska finnas en mottagningsanläggning i varje hamn runt Östersjön. Fartygen ska slippa tömningsavgift, förfarandet ska vara snabbt och hamnarna ska kunna ta emot stora mängder olja.

– Det är väldigt bra att Östersjöländerna ökar sitt samarbete och gör något åt problemen i den föroreningskänsliga Östersjön, säger Sven-Erik Alhem, som menar att Sverige och andra länder kan behöva ge ekonomisk hjälp till de länder som själva inte har råd med arbetet.

Sverige har en mycket viktig roll att spela i det internationella arbetet.

– Vi bör gå på i ullstrumporna och rapportera misstankar till flaggstaten (fartygets hemland). De har de bästa möjligheterna att komma åt brottet straffrättsligt, förklarar Sven-Erik Alhem.

Att få till stånd ett väl fungerande internationellt samarbete är viktigast av allt, tycker Sven-Erik Alhem. Där ska alla länder har samma intresse och kompetens vad gäller möjligheterna att ingripa med övervakning, utredning och eventuell lagföring mot alla oljemarodörer. Ingen fartygsägare ska då kunna dra någon nytta av att tillhöra en viss flaggstat.

Oljeutsläppsutredningen ska vara klar senast i september i år.