Foto: Eva Sandberg
TEMA: SKOGENS VÄRDENIntresset för lärande i skogen är massivt, det visar en flora av samarbetsinitiativ och konferenser som drar 1000 deltagare. Utvecklingen av naturpedagogiken fortsätter med skogen i centrum.

Det har länge funnits intresse och aktivitet när det gäller att använda skogarna i Sverige som arena för naturvägledning. Syftena kan variera, från skogsnäringens informationsdagar till ideella naturvårdens manifestationer för ökat naturskydd. Gemensamt är dock ett brinnande intresse för skogen som naturmiljö och naturresurs.

Skogslektioner

Projektet Skogen som klassrum är ett pågående framgångsrikt samarbete mellan Naturskoleföreningen och Naturskyddsföreningen, med stöd av statliga friluftslivsmedel. Genom projektet har sedan starten 2009 över 1800 lärare i 26 kommuner fått fortbildning i utomhuspedagogik. Man vänder sig särskilt till kommuner som saknar naturskola. Märta Berg är Naturskyddsföreningens projektledare:

– Skolans sätt att undervisa har stor betydelse för inlärning och hälsa. Undervisning i en skog blir mer varierad, och teoretiska modeller kan förklaras på nya sätt. Detta innebär att fler elever hittar sitt eget sätt att lära sig på. Att vistas i naturen ger möjlighet att lära känna vilda växter och djur, vilket kan skapa ett ökat intresse för naturen och samhällets hållbara utveckling.

Pedagogiska samarbeten

Skogssektorn har länge varit aktiv med naturvägledning. Samverkansprogrammet Skogen i Skolan startade redan 1973. Skolvärlden och skogsbranschen arbetar här ”på skolans villkor” med lärarfortbildning, produktion av läromedel, skogsdagar och skolskogar, med utomhuspedagogiken som ett viktigt redskap. Otaliga skogsdagar och skogsstigar har sett dagens ljus genom åren, däribland en del riktigt fantasifulla, som jägmästare Sven Jerdéns Faderuttanstig vid Husbyringen i Dalarna – en knappt kilometerlång slinga kantad av berättelser och roligt vetande om det man möter i skogen.

Frågan är dock om näringen är lika aktiv idag. Det sektorsansvar som skogsnäringen har för naturvården bör även inkludera att visa natur, att sprida kunskap om bevarande och hållbart nyttjande av naturresursen skog. Skogen i Skolan, Föreningen Skogen och SkogsSverige på Internet har i år startat ett mer samordnat arbete för att öka engagemanget kring skogsinformation. Skogen i Skolan är också med i Utenavet, ett nätverk för främjande av utomhuspedagogik, som bland annat ordnar den stora fortbildningskonferensen Ute är inne, som lockar närmare tusen lärare vartannat år.

Späckat program

Tyresta nationalpark med naturum Nationalparkernas hus låter 2011 års guideprogram gå i Internationella skogsårets tecken. I juni kan man gå en långsamhetsvandring med Tomas Moberg från Slow Society, i augusti blir det berättarkväll på temat ”När träden kunde tala”, i september satsar man som vanligt på svampguidning med bland andra Pelle Holmberg och samma månad kan man vara med på barnvagnsguidning på temat Storskogen och myterna. På senhösten blir det ett par spännande föredrag: Skogen i vårt inre med kulturjournalisten Johannes Ekman och Världens finaste skogar – en bildresa med naturfotografen Claes Grundsten.

Mycket mer finns förstås att säga om skogen som rum för naturvägledning och utomhuspedagogik. Naturum, ekoturismföretag, ideella föreningar, kommuner och många andra använder skogen aktivt för att sprida kunskap och väcka känsla för naturen och kulturlandskapet. Guideprogrammet i Tyresta säger en del om bredden på ämnet. Läs mer om naturvägledning på www.cnv.nu