TEMA: KUNSKAPSINTEGRERING.

En ovanlig bok om ett vanligt träd

Aspen är ett ganska vanligt träd. Men under sin livstid spelar trädet en avgörande roll för många andra arters liv, vilket gör aspen både fantastisk och ovanlig.

Boken ”Asp: darrar min asp, myllrar min värld”, ledsagar läsaren genom aspens liv och död och presenterar mängder av naturens spännande personligheter som möts på och i aspen. Författare till boken är entomologen Bengt Ehnström och illustratör Martin Holmer. Detta är en uppföljare till boken ”Sälg: livets viktigaste frukost” (2009 [2011]). Boken är ett samarbete mellan Centrum för biologisk mångfald, Naturskyddsföreningen och Världsnaturfonden WWF.

Boken finns att köpa i handeln för ca 130 kr
106 sidor
ISBN: 978-91-89232822

Nya böcker om nybyggarnas användning av naturresurserna

CBM har medverkat i utgivningen av de två första volymerna av planerade fem i bokverket Nybyggarliv i Vilhelmina. Dessa böcker skrivna av Rolf Kjellström skildrar hur nybyggarna etablerade sig i södra Lappland och hur de har använt den omgivande naturen för sin överlevnad. Nybyggarna framlevde sitt liv i relativ isolering och utvecklade sina arbetsmetoder och seder, sitt levnadssätt och sin uppfattning av livet och naturen i stor frihet efter egen förmåga, på den grund förfäderna hade lagt. Nybyggarsamhället var i stort sett självförsörjande, så för nybyggarna gällde det att tillverka allt själva. Första volymen skildrar nyttjandet av vilda växter för olika ändamål, som mat, foder och material till redskap för odling, röjning och slåtterbruk samt för jakt och fiske, enkla möbler, bruksting för hushålls- och ladugårdsarbete, kläder och även båtar. Volym två beskriver främst nybyggarnas åkerbruk och boskapsskötsel samt vad man gjorde med djurens produkter.

Framställningen bygger framför allt på oerhört rika folklivsuppteckningar, huvudsakligen gjorda av Vilhelminasonen Nils Eriksson, men också på tryckta källor och intervjuer i fält. Den är rikt illustrerad med färgteckningar och svartvita fotografier. Epoken som skildras sträcker sig i huvudsak över perioden från 1800-talets början fram till 1960-talet. Författaren Rolf Kjellström har en lång forskarbana bakom sig och har särskilt haft ett fokus på folkligt naturresursanvändning i Norrland och Arktis. Han har tidigare givit ut flera böcker, såsom ”Jakt och fångst i södra Lappland” (1995), ”Samernas liv” (2000) och ”Polarliv” (2009).

Nybyggarliv i Vilhelmina
1. Träd och växter som resurs

Rolf Kjellström, 2012
170 sidor
ISBN: 978-91-85352950

Nybyggarliv i Vilhelmina
2. Åkerbruk och boskapsskötsel

Rolf Kjellström, 2012
189 sidor
ISBN: 9788-91-85352982

Acta Academiae Regiae Gustavi Adolphi nr 119 resp. 122
CBM:s skriftserie 65 resp. 69
Böckerna kan beställas via Swedish Science Press
www.ssp.nu