TEMA: KUNSKAPSINTEGRERINGKungl. Gustav Adolfs Akademien för svensk folkkultur har på höstens högtidssammankomst visat sin aktning för Lars Walkeapääs arbete.

Motiveringen är ”ett viktigt, på egna erfarenheter grundat författarskap som redovisar det nordsamiska samhällets historia och levnadssätt”. I Biodiverse nr 4/2011 beskrev vi den då nyligen utgivna boken ”Lainiovuoma-samernas gamla renflyttningar till Norge: Om sommarbosättningarna i Troms fylke på 1900-talet” (CBM:s skriftserie 52) av Walkeapää, vilket är en del av ett långtgående samarbete mellan CBM och Sametinget. CBM medverkade också i utgivningen av Walkeapääs första bok ”Könkämävuoma-samernas renflyttningar till Norge – om sommarbosättningar i Troms fylke på 1900-talet” (2009, Tromsø Museums Skrifter XXXI).

Biodiverse gratulerar Lars Walkeapää!

Foto: Håkan Tunón