TEMA: NÅ FRAM! KOMMUNIKATION FÖR FÖRÄNDRINGMed rubriken: ”Många syns inte men finns ändå!” lyfter konferensen Flora- och faunavård 2017 betydelsen av att känna till vår biologiska mångfald och diskuterar vad vi vet idag och varför det är viktigt att studera kända och okända arter.

Sverige har det senaste decenniet tagit flera stora steg för att upprätthålla den stolta linneanska traditionen när det gäller att kartlägga den biologiska mångfalden. Mycket återstår att upptäcka och göra, men hur långt har vi egentligen kommit? Under konferensen får vi höra forskare från Svenska artprojektet som beskriver och klassificerar arter, om Norges artprojekt samt naturvårdare som berättar om hur vi kan använda Artfakta i naturvården. Miljöminister Karolina Skog redogör för regeringens arbete med att skydda och tillgängliggöra natur. Genom internationella åtaganden, politiska mål och moraliska övertygelser har vi en vilja och förpliktelse att bevara världens biologiska mångfald. Det innebär att varje land ska anstränga sig för att se till att hela den naturliga variationen av olika ekosystem, olika arter och arternas genetiska variation ska bevaras. Vi måste se till att bibehålla den biologiska mångfalden i hela landet och i alla ekosystem, både artrika och artfattiga. Det kan man göra genom att avsätta och skydda områden eller biotoper. Men vi lever i en ständigt föränderlig värld med accelererande klimatförändringar och habitatförluster. Många arter riskerar att dö ut innan vi blivit medvetna om deras existens. Vi behöver kunskap om alla arter, både vanliga och sällsynta, för att förstå deras roller i ekosystemen, funktion för eko-systemtjänster och hur de eventuellt kan skyddas. ArtDatabanken önskar dig välkommen till Uppsala den 5 april för att diskutera arter och naturvård med kollegor och vänner!

Dag två, den 6 april, blir det seminarier och workshops. På förmiddagen om grön infrastruktur i ett artperspektiv och på eftermiddagen årsmöte med naturvårds-nätverket SCB Nordic. Dessutom finns det möjlighet till fördjupning om ArtDatabankens verktyg med praktiska övningar i Analysportalen, Artfakta, Artportalen och Dyntaxa.

Anmälan till konferensen ”Många syns inte men finns ändå!” sker senast 15 mars via ArtDatabanken hemsi-da: www.artdatabanken.se eller www.slu.se/flofa

Naturvårdspriset

Nominera till ArtDatabankens Naturvårdspris! Vem får naturvårdspriset 2017? Skicka in din nominering med motivering senast den 26 februari. Som tack för hjälpen kan du delta i vår utlottning av en valfri volym av Nationalnyckeln. Priset går till ”person, organisation eller företag som genom forskning, miljöanalys, information, utbildning eller praktiska åtgärder gjort en enastående insats för att bevara den biologiska mångfalden”. Nominera senast 26 februari via hemsidan eller direkt till naturvardspriset@slu.se

ArtDatabanken har flyttat!

Efter många år på Bäcklösavägen i Naturicum har ArtDatabanken i början av februari flyttat in till mer centrala delar av Sveriges lantbruksuniversitet på Ultuna campus. Välkommen på ett besök!