Foto: Nic Kruys/N
TEMA: SKOGSPUSSLETNu när klimathotet blivit något som alla är medvetna om är det dags att också lyfta fram förlusten av biologisk mångfald. Men hur gör man mångfalden konkret och tillgänglig för fler?
cinnoberbaggen Den sällsynta cinnoberbaggen (Cucujus cinnaberinus) Upplands landskapsinsekt, var ett av fynden under dagen. Cinnoberbaggen är helt beroende av dött och multnande trä från lövträd, till exempel asp.

Foto: Nic Kruys/N

I början av 2017 tog Rebecka le Moine och Erik Hansson initiativet att lyfta fram den biologiska mångfaldens dag 22 maj. Vi på Biotopia såg det som en möjlighet att kunna arrangera något både praktiskt och genuint ute i naturen på temat och valde att arrangera en bioblitz. Med denna oprövade paraplyterm hoppades vi kunna samla naturintresserade från olika grupper. En bioblitz är en artjakt som sker under en begränsad tid. I Sverige har det tidigare arrangerats bioblitz i områden vars artsammansättning varit relativt okänt, men vi valde att vända oss mot allmänheten med det direkta syftet att väcka intresse för den biologiska mångfalden. Medias intresse väcktes också, och vi medverkade i både P4 Upp – land samt ETC Uppsala inför bioblitzen. Under två dagar sökte vi efter alla arter i ett område just utanför Uppsala tätort. Vi reste ett tält i kanten mellan lundmiljö och åker, där vi samlade litteratur, håvar och tubkikare. Här hade vi också en rejäl pappersrulle, där vi skrev upp alla arter som hittades. Första dagen, söndagen, vände vi oss till den intresserade allmänheten. Vi fick hjälp av Artdatabanken, SLU, med artexperter som tillsammans med några mycket intresserade entusiaster från allmänheten snart försvann ut i naturen. Vi hade också Kjell Bolmgren från Naturens kalender och naturfotografen Nic Kruys på plats, båda redo att ta emot intresserade. Andra dagen var en måndag och då besöktes bioblitzen också av två skolklasser. Tillsammans med artexperter från Artdatabanken gick eleverna runt med fjärilshåvar i handen.  Med på arrangemanget var flera intresserade personer från allmänheten och studenter från biologiutbildningen på Uppsala universitet. Med runt 150 besökare och 495 arter inrapporterade till Artportalen har vi fått mersmak inför kommande år.

Ulf Gärden-fors, visar upp fynd från bioblitzen. En av Artdatabankens artexperter, Ulf Gärden-fors, visar upp fynd från bioblitzen. Owe Rosengren till höger antecknar.

Foto: Nic Kruys/N

Vi har också insett att vi behöver utveckla vår marknadsföring mot allmänheten för att nå ut till fler, kanske lättast genom att förbereda enkla uppgifter som alla klarar av att delta i. Vi bjuder nu in andra aktörer i Uppsala till att medverka på Bioblitz Linné den 22 maj 2018.