Du läser just nu Biodiverse Nr 3 2017
Brunlångöra
Frivilliga avsättningar
Renar i skog.
Kraftledningsgata
Fält med fjällkvanne.
Raggtaggsvamp (Hydnellum mirabile), Garnlav (Alectoria sarmentosa) och aspfjädermossa (Neckera pennata),