TEMA: SKOGSPUSSLETÄntligen! Bilden på det 1000-bitars-pusslet framstår i all sin glans när sista biten lagts. Alla bitar passar ihop och bilden ser likadan ut som på locket till den nyinköpta pussellådan. Tre dagar efter julafton brukar det avkopplande arbetet med julpusslet oftast bli klart. Så hur ser bilden ut för skogspusslet? Finns det en målbild som alla är överens om? Hur ser de bitar ut som ska passa ihop? Blir det bitar över? Vem lägger ut pusselbitarna, och går det att få pusslet färdigt i någon mening?

En viktig pusselbit handlar om att det finns olika definitioner av vad som är skog och som därmed påverkar bedömningarna av hur mycket skog som finns och hur mycket skog som är skyddad på något sätt. En stor pusselbit är lagstiftningen som styr förhållandet mellan de olika intressen som använder eller är beroende av skogen, som resurs eller livsmiljö. Det visar sig också att maskinförarnas kunskaper och insatser vid skogsavverkning är en viktig komponent som kan göra skillnad för biologisk mångfald utan att för den skull kosta extra i tid och pengar. Historiska spår av människors leverne i skogen är ytterligare en pusselbit som bygger vår bild av vad skogen kan eller har använts till. Och förstås, pusselbiten om hur skogen ska skötas och skördas är mycket viktig. Vilka människor, sektorer och värden är prioriterade?

Kanske har skogspusslet rubriken Grön infrastruktur. Eller så heter pusslet Virkesproduktion. Det skulle också kunna heta Den enes bröd är den andres död för att vara drastisk. Enligt Sveriges regering och den nationella politiken är dock rubriken Produktion och miljö. Bilden på kartongen med skogspusslet föreställer skog men här finns också människor i sina privata och professionella roller, sina olika intressen, värderingar och världsbilder. Och att ”pussla” ihop olika mål, värderingar i planering och beslut på internationell, nationell, regional, kommunal och på den enskilde skogsägarens nivå är ingen enkel uppgift.

Hur skogspusslets bitar ser ut, och framför allt hur de kan passas ihop för de 55 % av Sveriges yta som är täckt av skog (Riksskogstaxeringens uppskattning av ytan av skog i Sverige) är idag nog ingen avkopplande sysselsättning och tar mer än en julledighet att få ihop. Och hållbar utveckling, särskilt med klimatförändringarna i åtanke, är ett ”moving target”.  Så hur skogens aktörer tillsammans kan orka ta öppna och flexibla diskussioner med respekt för de olika intressen som de facto finns i våra skogslandskap är en avgörande faktor får att få ihop ett skogspussel som kan läggas på olika sätt.