TEMA: URBAN MILJÖ

Finland har startat ett stort tvärvetenskapligt forskningsprogram kallat FIBRE – Finnish Biodiversity Research Programme. Huvudsyftet är att skapa förutsättningar för forskning kring biologisk mångfald av hög internationell kvalitet. Möjligheten att tillämpa resultaten för såväl uthålligt nyttjande som skydd ges storvikt. Programmet rymmer forskare från olika biologiska discipliner, t.ex. zoologer, botanister, markbiologer, genetiker, molekylärbiologer, men även samhällsvetare och ekonomer. Verksamhet skall bedrivas från 1997 till 2002 och totalt kommer mer än 165 miljoner svenska kronor (22 milj USD) att satsas under denna sexårsperiod. Under den första treårsperioden bedrivs 58 projekt med teman som skogsbruk, jordbruk, systematik, bioteknik, utvecklingsländer och lagstiftning. Ett 90-tal forskare kommer att finansieras och ytterligare ca 150 kommer att ha anknytning till programmet. Skogen ges ungefär hälften av resurserna och här är det intressant att notera att den finska skogsindustrin bidrar med ungefär 8 miljoner svenska kronor under den första treårsperioden. FIBRE koordineras av biologiinstitutionen vid Åbo universitet. Deras web-adress är http://fibre.utu.fi.