TEMA: URBAN MILJÖ

En del av regeringens nya program för hållbar utveckling är de 5,4 miljarder kronor som under de kommande tre åren avsätts som stöd till lokala investeringsprogram. Enligt propositionen ska pengarna gå till projekt som bidrar till att nå en hållbar utveckling och samtidigt ökar sysselsättningen.

Kommunerna ska tillsammans med lokala företag, organisationer eller enskilda ta initiativ utifrån de lokala förutsättningarna på orten. Flera kommuner kan också samarbeta och göra en gemensam ansökan.

Den 15 oktober går ansökningstiden ut för intresseanmälningar av projekt som ska börja under 1998. Preliminära intresseanmälningar för projekt under 1999 och 2000 bör också skickas in nu. Själva ansökan lämnas senast den 1 februari 1998.

Ett nybildat kansli på miljödepartementet ska nu gå igenom alla anmälningar och välja ut de mest intressanta. En viss konkurrens kan alltså uppstå mellan olika kommuner. Regeringen bedömer kommunernas förslag utifrån en rad punkter, bl.a. hur förslaget minskar miljöbelastningen, ökar återbruk och återvinning, bevarar och stärker den biologiska mångfalden och hur det gör att naturresurser används mer effektivt.

Under november ska kommunerna få besked. Pengarna beräknas delas ut någon gång strax efter februari 1998. Det går att kombinera dessa investeringsbidrag med andra statliga bidrag, t.ex. från kretsloppsmiljarden eller omställning av energiproduktionen.

Mer information finns på miljödepartementets enhet för stöd till ekologisk omställning och utveckling, tel 08 – 405 10 00 eller på Internet: http://www.regeringen.se/info_rosenbad/departement/miljo/utveckling/index.html.