TEMA: VAD ÄR NATURVÅRD?

Fruktlexikon

Författarna till standardverket Frukter från främmande länder (Formas 2002) har skrivit en uppföljare i behändigare format, men med desto rikare innehåll. Det här torde vara det mest uttömmande verket om världens frukter som hittills givits ut, och dessutom trevlig att läsa. En del av namnen känns så exotiska att fonetisk uttalshjälp faktiskt hade varit på sin plats – det hade rimmat ännu bättre med bokens varubeteckning lexikon. Några av namnen, exempelvis bergpersika, har ingen motsvarighet i den tragiskt nog insomnade kulturväxtdatabasen Skud, men det är ett gediget arbete författarna har gjort. De 350 frukterna presenteras med kärnfulla beskrivningar och tydliga bilder, och alla är dessutom föredömligt organiserade i olika register. Boken är prisad av Måltidsakademien som utsåg den till årets svenska måltidslitteratur 2011.

Marie Widén & Lennart Engstrand
Studentlitteratur, 2011