TEMA: VAD ÄR NATURVÅRD?

Lainiovuoma-samernas gamla renflyttningar till Norge – om sommarbosättningar i Troms fylke på 1900-talet, Lars J. Walkeapää 2012

Foto: CBM

Samerna, vårt enda urfolk i norr, genomför varje år långa flyttningar med renhjordarna för att hitta säsongsbete. För ett sekel sedan genomfördes dessa flytter utan motorfordon, bränsle eller annan modern utrustning. Det var vildmarksliv helt på naturens villkor. Lars J. Wakeapää började i mitten av 1960-talet dokumentera de nordligaste svenska samebyarnas renflyttningsleder mellan vinterbetes­områdena i Sverige och sommarbeteslandet längs norska kusten. Här skildrar han Lainio­vuomasamernas trettio mil långa flyttvägar från vinterbetet i skogarna nordväst om Pajala till sommarbetet vid nordnorska kusten, från 1880 fram till tiden för andra världs­kriget då Norgegränsen stängdes. Boken är, förutom ett viktigt dokument, en fascinerande inblick i samernas liv, kunskaper och drivkrafter.