Grönfläckiga paddan - Bufo viridis
TEMA: FRÄMMANDE ARTERDenna vackert grönmarmorerade padda blir högst 10 cm lång. Den har östlig utbredning i områden med kontinentalt klimat d.v.s. hög sommartemperatur och kalla vintrar.

I Sverige fanns tidigare den grönfläckiga paddan Bufo viridis från Gotland till Skåne men är nu sällsynt och är Akut hotad (CR). Den lever i kustnära områden med hög solinstrålning. Lämpligast är lokaler där grundvattnet går ytligt och bildar vattensamlingar som blir varma men inte torkar ut. Markexploatering och dålig vattenkvalitet har bidragit till den allvarliga situationen för arten. Det förekommer utplanteringsprojekt och restaureringsprojekt där arten är utgången. Samtidigt som man undersöker artens invandringshistoria genom genetiska studier. I Vik och Baskemölla har arten blivit utkonkurerad av den mindre iögonfallande arten vanlig padda Bufo bufo och även förekomst av signalkräfta utgör ett hot mot vissa populationer.