Foto: John Bauer
TEMA: FRÄMMANDE ARTER

Det är inte bara de främmande djuren som kan framkalla mörka tankar hos människor. Även de naturligt förekommande djuren i vår fauna kan väcka hatiska känslor, speciellt om de konkurrerar med människans utkomst eller inkräktar på den privata sfären.

Vilka ord vill inte fiskaren yttra när sälen, uttern eller skarven (eller den nordamerikanska minken) har hälsat på i fångstredskapen. Om varg eller björn besöker fåren i hagen eller de kalvande renkorna på fjället har ägarna sannolikt svårt att känna sympati med det vilda. Bonden uppskattar förmodligen inte heller omfattande födosök av gäss eller tranor på sin åker. Möjligen något trivialare men för medelsvensken mer påtagliga besvär är när kanadagässen träckat ner badplatsen eller svartmyrorna patrullerar hemmets kök.

De känslor och handlanden som blir resultatet av dessa djurs normala beteenden kommer att granskas närmare i årets etnobiologisymposium på temat ”Vilda djur till fördärv och förtret: konflikternas etnobiologi”. Symposiet kommer att hållas i Järvsö 11–13 juni och är ett samarrangemang mellan projektet ”Människan, växterna och djuren: etnobiologi i Sverige”, CBM, Järvzoo, Rovdjurcentret De 5 Stora och Nordiska kulturlandskapsförbundet.

Intresseanmälan lämnas till: Nordiska kulturlandskapsförbundet, c/o Kelvin Ekeland, Hälsinglands museum, Storgatan 31, 824 30 Hudiksvall (fax: 0650-335 44, e-post: bergils.ekeland@telia.com). Ytterligare information kommer på CBM:s hemsida (www.cbm.slu.se).