TEMA: GENETISK MÅNGFALDFrån årsskiftet är Mark Marissink ny chef på SLU Artdatabanken. Här svarar han på fem snabba frågor.

Mitt senaste jobb och tidigare koppling till Artdatabanken:

De senaste fyra åren var jag biträdande avdelningschef på Miljöanalysavdelningen på Naturvårdsverket. Jag satt som Natur­vårdsverkets representant i Artdataban­kens ledningsråd. Och så har jag rappor­terat i Artportalen sedan 2012 – dock ganska sporadiskt.

Varför tackade du ja till detta jobb?

Det är ett spännande och utmanande jobb i en av Naturvårdssveriges mest centrala organisationer. Det är stimulerande att arbeta med så kvalificerade medarbetare, och roligt att komma tillbaka till SLU.

Vilken roll vill du att Artdatabanken ska ha om fem år?

Vi ska vara en självklar aktör att vända sig till om man vill ha kunskap om arter, naturtyper eller biologisk mångfald i stort i Sverige.

Favoritplats i naturen:

Det går inte att peka ut en enda favorit­plats, det finns många fantastiska platser överallt. En fördel är om platsen erbjuder grodor att titta på…

Det här gör jag en ledig dag:

Försöker koppla bort morgondagens måsten och tar en promenad eller tur med cykel, kajak eller roddbåt i naturen, oftast med en kamera i ryggsäcken.