Sillkung Regalecus glesne. Bild: Linda Nyman
TEMA: KUNSKAPSINTEGRERING

Sillkungen är en spektakulär fisk som påträffats vid ett par tillfällen i Sverige. Av vissa har de liknats vid orientaliska drakar och inspirerat till historier om jättelika havsormar och andra mytiska varelser. Den kan bli upp till åtta meter lång och är därmed världens längsta strålfeniga fisk. Sillkungsfiskar finns i alla hav och lever på 200 till 1 000 meters djup. Läs mer om den och 215 lite vanligare fiskar i svenska vatten i den senaste volymen av Nationalnyckeln Ryggsträngsdjur: Strålfeniga fiskar.