Jens Mattsson, Aina Pihlgren, Ulf Gärdenfors, Andreas Carlgren
Foto: Jenny Svennås-Gillner, SLU
TEMA: BIOLOGISK MÅNGFALD I en fullsatt aula på SLUs campus i Uppsala presenterades 2010 års rödlista över Sveriges arter. Deltagarna fick också höra många andra intressanta presentationer på temat Biologisk mångfald 2010 - var står vi?

Det började redan den 24 april när ArtDatabanken släppte de marina delarna av den nya rödlistan vid en temahelg på Havets hus i Lysekil om fisk och fiske. Den 28 april presenterades rödlistan i sin helhet på konferensen Flora- och Faunavård. En av talarna var miljöminister Andreas Carlgren. Han blickade tillbaka på det tiopunktsprogram som han presenterade i sitt tal vid Flora- och Faunavårdskonferensen 2007, och berättade om de satsningar som han anser har gjorts för havet, skogen och rovdjuren.

Ödmjukt konstaterade han även att vi inte har gjort tillräckligt. Målet för biologisk mångfald är inte nått, och mycket arbete återstår och menade att vi måste arbete med hela landskapet, både skyddade områden och hållbart brukande av odlingslandskap och skogsmark – vardagslandskapet.

– Jag vill inte se en tudelning av landskapet, där en del brukas alltmer intensivt och den andra skyddas som exempelvis reservat. Det är ingen hållbar utveckling, sa Andreas Carlgren.
Dagen avslutades med ett inspirerande tal av Svante Axelsson samt med en workshop om åtgärder för att förhindra förlust av biologisk mångfald: Resultatet kommer politikerna få i sin hand inför valet.