Du läser just nu Biodiverse Nr 2 2021
Något som liknar en äldre karta med symboler och fält för vägar, hus, vattendrag, fält och skogar. Illustration.
Älg i snår med lövträd. Foto.
En meandrande å på ett fält vid en skog. Foto.
Avverkad yta med kvarlämnade yngre och äldre träd.
Två män som samtalar. Foto.
Flygbild över skog och sjö. Foto.
Närbild på lavar på gren. Foto.