TEMA: SKOGBiologisk mångfald i brukade, tempererade skogar är temat för en internationell, vetenskaplig konferens i Uppsala. Den anordnas i slutet av maj och i början av juni.

I Skogsprinciperna, som antogs 1994 vid Riokonferensen, talar man om två mål med skogsbruket. Det ena är en hållbar skogsproduktion och det andra är att bevara den biologiska mångfalden. Båda målen tillmäts lika stor vikt.

Den vetenskapliga mångfaldskonferensen ”Biodiversity in managed forests” är ett samarbete mellan SkogForsk, Skogsstyrelsen och SLU, inklusive CBM. Tidigare har liknande konferenser hållits i USA, Australien och Kanada, men aldrig förr i Europa.

Själva konferensen går av stapeln den 29–31 maj 1997 i Undervisningshuset, SLU, Uppsala. Den vetenskapliga kommittén består av ett tjugotal forskare från USA, Kanada, Ryssland, Australien och Europa, vilket borgar för en bred belysning av ämnet.

Praktiska exempel

Den 1–3 juni följer en exkursion som utgår från Uppsala. På denna resa får man se praktiska exempel på olika skogskötselmetoder och lösningar på problemen att kombinera lönsamhet med bevarande av biologisk mångfald.

Den 4–5 juni fortsätter programmet med en s.k. ”Joint-Committee workshop” där skogsfolk och politiker möts. Arrangörer till denna diskussion om hur man ska få till stånd en brukad skog med många användningsområden är FAO/EEC/ILO. Platsen är Jönköping. Då har man också möjlighet att besöka utställningen ELMIA SKOG, som pågår den 4–7 juni.

Efter konferensen anordnas exkursioner i Finland och Ryssland. Där får man tillfälle att jämföra brukad skog i finska och ”urskog” i ryska Karelen, som ligger inom den boreala zonen (taigan). På en annan exkursion besöker man Uralbergen, där det finns 30 000 m2 skyddad vildmark i ett reservat.

Anmälan senast 30 november 1996 till SkogForsk, Glunten, 751 83 Uppsala. Fax: 018 – 18 86 00. Man kan också titta på Internet: http:/www.skogforsk.se/eng/conf/bioconf.htm eller kontakta Carl-Henrik Palmér, e-post: carl-henrik.palmer
@skogforsk.se