TEMA: SKOG

Som naturskog betecknas skog som är obetydligt påverkad av skogsbruk. Enligt Mats Karström, initiativtagare till Steget Före inom Naturskyddsföreningen, har hälften av de 400 utpekade naturskogarna i Jokkmokks kommun redan avverkats.

Endast ett av dessa objekt har säkrats som reservat. I ytterligare ett har delar undantagits från avverkning. Under senhösten kommer en utförligare redovisning om detta från Steget Före.