TEMA: SKOGEkologiska och genetiska effekter av exotiska organismer i Sverige tas upp i en kurs för biologer vid myndigheter och förvaltningar samt för doktorander.

Problemet med exotiska organismer som introduceras i ett annat land tas upp i en kurs arrangerad av CBM i samarbete med Uppsala universitet, institutionen för genetik. Kursen kommer att gå av stapeln den 2–6 december 1996 på Genetikcentrum, Uppsala (Ultuna).

Lärare blir bl.a. Åke Andersson, Svenska Jägareförbundet, Lars Berg, genetiska institutionen, Uppsala universitet, Torbjörn Ebenhard, CBM, Linda Hedlund och Kristina Jansson, Naturvårdsverket, Nils Ryman, institutionen för populationsgenetik, Stockholms universitet.

Kursen kommer att ge en bred, teoretisk och empirisk bas om exotiska organismers ekologi, genetik och epidemiologi. Man får en översikt över situationen i Sverige, inklusive angränsande hav. Fokus ställs in på svenska problem med exotiska organismer,
t.ex. inom akvakultur, skogsbruk och biologisk kontroll. Genomgående ska akademiska frågeställningar och skötselproblem för myndigheter integreras.

Kursen innehåller 7–8 baslektioner med teori och globala mönster och ca 10 presentationer av svenska problem med exotiska organismer. Gruppdiskussioner kring svenska problem och publicerad litteratur ingår också. Kursspråk är svenska (engelska för vissa föreläsare). För doktorander rekommenderas 2 poäng.

Skriftlig anmälan ska vara Mats Höggren, CBM, Box 7007, 750 07 Uppsala tillhanda senast den 11 november. Doktorander ska bifoga en kort beskrivning av forskningsinriktning och intyg om pågående forskarutbildning. För anställd vid förvaltning eller myndighet utgår en kursavgift om 2 000 kr (ingen avgift för doktorander). Antalet platser är begränsat till 40 och urval kan bli nödvändigt.

Besked om antagning skickas ut i vecka 46. För ytterligare upplysningar, kontakta kursledarna Torbjörn Ebenhard och Mats Höggren, se sidorna 10 och 12. Se även detaljinformation om kursinnehåll på CBM:s hemsida www.slu.se/cbm.