TEMA: SKOG

Yrkesinspektionen har fått in flera rapporter om olyckstillbud med torra, kvarlämnade träd på hyggen. Dessa har fallit över skogsmaskiner eller nära människor. Vid markberedning har snedställda träd trängt in i maskinhytten. Skogsstyrelsen tänker utreda saken. (Skogseko 1/96)