Hawaiis ständigt vackra väder och blåa hav lockar till sig många turister. En viktig uppgift för den botaniska trädgården är att berätta för människor om öarnas hotade biologiska mångfald. Det sker bla genom guidade turer i trädgården.
Foto: Anna Burman
TEMA: EUTROFIERINGPå Hawaiiöarna kämpar naturvårdare intensivt för att bevara det som finns kvar av de ursprungliga, naturliga ekosystemen och för att rädda de ca 1000 växter och djur som hotas av utrotning. I somras fick naturvårdarna på ön Kauai hjälp av CBM:s magisterstudenter.

Kauai är en mycket vacker ö, dramatiskt skulpterad av vulkanutbrott och erosion, med bergstoppar, stup, raviner och långa, grönskande dalar ner mot det blåa havet. Men liksom på de flesta av Hawaiiöarna har naturen tagit mycket skada och många arter är akut hotade.

Ett stort problem är de grisar, råttor, getter mm som människan har fört in. De äter upp frön, betar av vegetationen, bökar sönder och förorenar. Eftersom ekosystemen inte är anpassade till detta går många inhemska arter under.

Försök pågår att med stängsel stänga ute dessa djur ur de mest värdefulla områdena men de är svåra att bli av med helt och hållet. Jakt är ett annat sätt att hålla efter djuren.

Det finns ett antal naturreservat på Hawaii men även där är naturen hotad. Naturvårdare inventerar områden, utvärderar hoten och föreslår skötselplaner. Men resurserna är knappa och myndigheterna lyssnar sällan. De har många att ta hänsyn till förutom naturvårdarna: jägare, markägare, militär mfl.

Som om dessa problem inte var nog drabbades ön Kauai av två svåra orkaner med bara tio års mellanrum (1982 och 1992). De tog hårt på naturen och spåren syns fortfarande, blÊa i form av mängder av döda träd i skogarna på höglandet.

Tropiska trädgårdar

Trots tropikernas stora biologiska mångfald finns det få botaniska trädgårdar där. I USA bildades 1964 NTBG (National Tropical Botanical Garden), som har tre trädgårdar i Hawaii och en i Florida. Huvudkontoret ligger på ön Kauai.

NTBG:s uppgift är att samla in, studera och odla växter samt att informera om den tropiska floran. Inom organisationen arbetar många kunniga forskare och erfarna fältarbetare.

Till NTBG:s herbarium i Lawai – Allertonträdgården på Kauai kommer det ständigt in nya arter som naturvårdare hittar när de söker igenom otillgängliga platser, tÊex klippbranter. Herbariet utökas med ca 2000 tropiska arter per år och innehåller nu ca 27000 olika växtarter.

Ett mycket viktigt växthus

I växthuset på NTBG hamnar de frön som plockas från de sällsynta arterna i fält. Kerin Lilleeng-Rosenberger tar hand om fröna och försöka lista ut vad de behöver för att gro och må bra. Ofta odlar hon arter som det bara finns något enstaka exemplar kvar av i världen.

Växthuset innehåller både endemiska Hawaiiarter och arter från andra öar i Stilla havet. Många växter kan inte planteras ut igen eftersom deras naturliga miljö är förstörd och hoten mot dem kvarstår ute i det vilda. Även i växthuset kan de råka illa ut, Kerin måste ständigt vara på sin vakt mot sniglar och insekter som kan förstöra skyddslingarna. Katten Simon som bor i växthuset tar hand om råttor och möss.

Kerin delar gärna med sig av sin kunskap och erfarenhet och hon brukar uppmana folk att själva prova på att odla ovanliga arter. Från växthuset skickas växter till skolor och andra botaniska trädgårdar som är intresserade.

Fältkurs för CBM-studenter

CBM:s magisterkurs i biodiversitet gick under tre veckor i juli – augusti på Kauai. Det var vår gästprofessor Paul Cox som bjöd in kursen till NTBG där han sedan januari 1998 är chef. Trädgårdens medarbetare undervisade studenterna och agerade dessutom handledare för deras praktiska projekt. Projektens teman var: ”Inventering av havsvik som är föreslagen att bli Kauais första marina reservat”, ”Pollinering och biodiversitet”, ”Studie av våtmarker och förslag till agerande vid våtmarksrestaurering”, ”Etnotaxonomi, (dvs människors namn på växter)”, Skötselplan för Lawai Kai Beach”, ”Fåglars nektarstöld från Spathodea campanulata (afrikanskt tulpanträd)” ”Fröinsamling från hotad art av släktet Tetraplasandra” och ”Inventering av införda arter”.

Annan praktiskt naturvård ägde rum i Kokee State Park uppe i bergen. Där fick studenterna ta sig in i snåriga, täta skogar för att bekämpa införda ”ogräsarter” med bekämpningsmedel och stora huggknivar. Hjälpen togs tacksamt emot av de tre heltidsanställda som dagarna i ända bedriver denna eviga och ojämna kamp mot de aggressiva ogräsen som ständigt ökar i antal. Under 1000 möh finns i princip inga inhemska växter kvar på öarna längre.

Uppskattad kurs

Inne i den botaniska trädgården i Lawai-dalen fick studenterna bla lära sig känna igen olika växtfamiljer och lyssna på föreläsningar om reproduktionsbiologi och etnobotaniska forskningsmetoder mm.

Kursens närvaro var mycket uppskattad av både NTBG-personalen och studenterna, vilket bäddar för en upprepning med nästa årskull biodiversitetsstudenter.

Fakta Hawaii

Hawaii tillhör USA och är världens mest isolerade övärld. Närmaste kontinent (Nordamerika) ligger 3 765 km bort och närmsta stora ögrupp (Marquesas) ligger 3 350 km därifrån. Denna isolering är en viktig anledning till att floran på Hawaii till 89 procent är endemisk (d v s arterna finns bara där).

Öarna är skapade av lava från en så kallad ”hot spot” under Stilla havets botten. Genom att kontinentalplattan rör sig över detta heta område har flera öar bildats, utsträckta från nordväst till sydost.

Alla Hawaiis öar är mer eller mindre bergiga med låglänta kuster. Flera av dem är omgivna av korallrev. Klimatet är tropiskt. Orkaner är inte så vanliga men ön Kauai har nyligen drabbats av två med bara tio års mellanrum: Iwa 1982 och Iniki 1992. Växter och djur hittade till öarna långt före människan. Ca 100 frön från växter i andra delar av världen nådde hit med hjälp av fåglarna, vattnet eller vinden. Utifrån dem utvecklades efter hand ca 900 nya fröväxtarter, alla unika för Hawaii.

Allt sedan polynesiernas landstigning för ca 1 500 år sedan har människan kraftigt påverkat naturen på öarna. Polynesierna tog med sig en del djur och växter i sina kanoter. Skogarna och de naturliga ekosystemen trängdes undan när människans aktiviteter krävde mer och mer utrymme. Under de senaste drygt 200 åren har den processen accelererat och dessutom har mer än 4600 fröväxter plus en hel rad djur förts in till öarna.Odlingar, framför allt sockerrörsplantager, breder ut sig på många ställen.

Information på internet:

NTBG:s hemsida: http://www.ntbg.org
Native Hawaiians for the Preservation and Conservation of Hawai’is Ecosystems: http://www.brouhaha.net/aml
The Nature Conservancy Hawaii: http://www.tnch.org/infield/State/Hawaii/index.htm