Norna (Calypso bulbosa).
Foto: Börge Pettersson
TEMA: EUTROFIERING

Planta Europa-konferensen innehöll inte bara långa sittningar i universitetsaulan och intensiva arbetspass i diskussionsgrupperna. Under en heldag hade deltagarna genom tre parallella exkursioner möjlighet att bekanta sig med uppländska myrar, strandängar, skogar etc. Konferensdeltagarna kunde också välja att gå i Linnés fotspår på en av hans ”Herbationes” – botaniska vandringar – samt att besöka Linnés Hammarby.

Florarna

Mossar och andra oligotrofa myrar är något som uppenbarligen medför en alldeles särskild upplevelse för många central- och sydeuropeer. Ett besök på Florarna fick förlängas när exkursionsledningen misslyckades med att i tid samla ihop ibland rent euforiska konferensdelatagare som blöta och med lyckliga leenden ivrigt försökte hinna med att se så mycket som möjligt. Detta är ju dock inte så märkligt med tanke på hur lite våtmark som finns kvar i stora delar av Europa och hur eutrofieringen allvarligt påverkat de mer näringsfattiga naturtyperna.

Landskapsplanering

En ”post-conf-exkursion” erbjöds också. Ett trettiotal deltagare fick sig en ordentlig tur upp efter Dalälven, via Dala- och Härjedalsfjällen till Jämtlands Storsjöbygder, ner efter Indalsälven och sedan utefter kusten åter till Uppsala. Många intressanta växtlokaler och naturvårdsobjekt besöktes. På många platser hjälpte lokala botanister till med att visa och berätta om fina lokaler och rara arter. I Bjursåstrakten i Dalarna tog Börje Pettersson emot ute i markerna och demonstrerade ekologisk landskapsplanering.

Norna

Listan på arter som deltagarna ”kryssade” kan göras lång. En särskilt minnesvärd upplevelse fick nog många av att få se den nordliga och mytomspunna orkidén norna i finaste blom. Vad gör det då att regnet strilar och myggbetten kliar!?