TEMA: UTROTNINGEN Hur omfattande och välstrukturerad är din kunskap om arters försvinnande? Kan du definiera till exempel begreppen utdöende, utrotning och utdöendeskuld samt funktionellt, evolutionärt och kommersiellt utdöende? Vet du hur många arter som har dött ut, i vilken takt och av vilka orsaker? Och hur informerad är du om betydelsen av utdöendet för ekosystem, människor och samhällen?

Kan du förklara sambanden mellan kraschen av gampopulationer och att 48 000 människor dog? Vet du vad som gör att människans energianvändning påverkar hur megafaunan återhämtar sig och hur Parisavtalet hänger ihop med att korallreven dör ut? Kan du berätta varför statligt ekonomiskt stöd leder till att vissa arter kollapsar? Kan du förklara varför delar av mänskligheten kan betala fantasisummor för kroppsdelar av utrotningshotade djur? Kan dina vänner förklara hur produktion och användning av palmolja leder till utrotning av orangutanger? Visste du att elefanter är viktiga som fröspridare? Och vet du att vi idag har en situation där stora djur dött ut och att vi därför inte har några nu levande arter som kan sprida riktigt stora växtfrön? Att havets koraller sprider ämnen som har betydelse för molnbildning, visste du det?  Spelar det någon roll om arter dör ut? Nyligen publicerades i dagstidningen Washing­ton Post en artikel med rubriken: “Vi behöver inte rädda utrotningshotade arter. Utdöende [extinction] är en del av evolutionen” (min översättning). Författaren hävdar att utdöende av arter alltid har skett, så även i stor skala. Enda anledningen till att rädda arter, är för män­niskans behov hävdade han.  Detta nummer av Biodiverse reder ut ovanstående. Begrepp, fakta och olika argument om arters utdöende är i fokus. Jag hoppas läsningen av detta nummer känns. På en före­läsning på en konferens om biologisk mångfald jag nyligen deltog i, ställdes en fråga från publiken: “Gråter du om kvällen?” Föredragshållaren svarade: “Nej, det gör jag inte. Men det kanske jag borde”. En viktig grund för att vilja göra något är information. Och vi behöver mer information om arters utdöende. Men att vilja göra något åt en allvarlig situation handlar om att känna. Så känn in detta nummer av Biodiverse och handla sedan.