TEMA: EUTROFIERING

I Biodiverse 2/98 skrev Linda Haglund om att ett amerikanskt bolag hade fått patent på användningen av gurkmeja vid sårvård. I Indien har man traditionellt behandlat sår med just gurkmeja. US Patent Office beviljade patentet eftersom företaget var först med att bevisa effekten av behandlingen. Indiska myndigheter bestred patentet utifrån den traditionella användningen. US Patent Office fattade då beslutet att företagets påstående rörande användningens nyhet var fel och hävde patentet.

Även i Europa pågår en liknande process som handlar om ett patent rörande olja från neemträdet och oljans svampdödande effekt. Preliminärt har European Patent Office uttryckt tvekan inför patentets nyhetsvärde. Ett patent ska nämligen uppfylla tre kriterier; vara nytt, icke-uppenbart och dessutom användbart. Påståenden som rör användningens nyhetsvärde borde även inbegripa en värdering av den kända traditionella användningen. Men USA:s patentlagar erkänner inte utländsk traditionell kunskap som inte är dokumenterad i vetenskaplig litteratur och möjliggör därför för s k biopirater att ta patent på traditionell kunskap och olika biologiska resurser i tredje världen.

Källa:

Plants & People, vol. 12, våren 1998.