TEMA: ROVDJUR

”Seeding Solutions” del 1 är en bok som ger en bakgrund till de ofta kontroversiella frågorna om patent på liv, tillträde till genetiska resurser och nyttjande av biologisk mångfald. Boken utgör en bred analys av den vetenskapliga utvecklingen inom bland annat växt-och humangenetik och därav följande kontroverser i till exempel biodiversitetskonventionen och WTO.

Boken har författats av The Crucible Group, 45 internationella forskare, beslutsfattare, affärsmän och representanter för ursprungsbefolkningar, i form av en enda gemensam text med konkreta rekommendationer till politiker. Detta trots att författarna har vitt skilda uppfattningar i många frågor.

Boken finns i Sidas, SLUs samt CBMs bibliotek och kan även beställas från Carl-Gustaf Thornström, CBM som även är nytillträdd ordförande i The Crucible Group. I vår utkommer del 2, som rör immaterialrätt och skydd av traditionell kunskap, biologisk innovation samt tillträde till genetiska resurser.