TEMA: BIOLOGISK MÅNGFALD
biodiverse08_4ue

Urban Emanuelsson.

Foto: Judit Martin

Vid årsskiftet avgick Urban Emanuelsson som föreståndare för CBM. Urban har innehaft positionen som föreståndare ända sedan CBM initierades 1995. Urban har varit en uppskattad föreståndare både internt och externt, och beslutet att kliva av är helt och hållet hans eget.

– Arbetssituationen är en helt annan idag än när jag började för fjorton år sedan, och jag är inte yngre idag. Nu längtar jag efter att få driva egna projekt, säger Urban Emanuelsson, som kommer att behålla sin anställning vid CBM och SLU. Han kommer också att ha ett visst engagemang vid Högskolan i Kristianstad.

Urban har under fjorton år på CBM byggt upp en verksamhet som idag sysselsätter ett sextiotal medarbetare och omsätter omkring 70 miljoner kronor årligen. Under Urbans ledning har CBM fått mycket stor betydelse för Mångfaldskonventionens genomförande i Sverige och andra länder.

Föreståndarskapet för CBM utlyses under året. Under tiden leds CBM av tre seniora medarbetare.