TEMA: BIOLOGISK MÅNGFALD

Biologisk mångfald är basen för hela vår existens. Jag skulle kunna upprepa det, men den läsare som inte tog det till sig första gången gör det nog heller inte den andra. Och det är det som är så märkligt. Hur är det egentligen möjligt att undgå att begripa hur direkt beroende vi är av en rik, livskraftig, mångformig biologisk mångfald? Det är bara att låta bli att äta ett par dagar och sedan gå ut naken och förkyla sig, så saknar man nog både mat, kläder, tak och medicin – alla direkta förädlingar av biologiskt råmaterial i form av djur och växter. Råmaterial som ingen av oss – inte den bäste bioingenjör – kan återskapa om det skulle försvinna.

Så hur är det möjligt att undgå kopplingen? Ja, den som har ett enkelt svar på det får gärna höra av sig. Själv är jag övertygad om att en nyckel till att på sikt klara den biologiska mångfalden är just att människor förstår kopplingen till vår egen existens. Därför jobbar vi på CBM intensivt med information om biologisk mångfald och vår verksamhet, och ser det som en strategiskt viktig del i arbetet med att uppfylla mångfaldskonventionen.

Samtidigt finns det mycket annat som angränsar till arbetsområdet biologisk mångfald. Klimat, internationell handel, hälsofrågor, sysselsättning, miljöteknik och matförsörjning är bara några av de frågor som idag är inkorporerade i konventioner och avtal som på ett eller annat sätt kopplar till mångfaldskonventionen. Det miljö­politiska landskapet blir alltmer fragmenterat, för att återanvända en sliten fras, och det gör vårt arbete mer komplicerat och utmanande, men också mer inspirerande. Mycket i det här problemkomplexet kan vi påverka, men de grundläggande fysiska villkoren för biologiskt liv kan vi inte rucka på, hur gärna vi än vill. Här gäller det istället att vara varsam med de givna resurserna, för utan dem dör vi – det kan vi vara säkra på.

Det som känns viktigt att lyfta fram är att biologisk mångfald är avgörande för ekosystemens funktioner, som vi i förlängningen lever av. Klarar vi inte den biologiska mångfalden, får vi mycket svårt att klara framtidens livsmedelsförsörjning, klimatförändringar, vattenrening, forskning och andra livsviktiga samhällsfunktioner. Det hänger ihop precis som delarna i ett ekosystem.

Med det här numret av Biodiverse vill vi förse mångfaldens debattörer med ny ammunition. Lycka till!