Du läser just nu Biodiverse Nr 2 2020
Flygbild över gruvområdet Mertainen, med nedhuggen skog och dagbrott. Foto.
Sandklädd brant ner mot ett vatten, med mycket grönska omkring. Foto.
Kor som betar på en strandäng vid en våtmark, med lövskogsbryn i bakgrunden. Foto.