TEMA: SLU Artdatabanken är ett kunskapscentrum för arter och naturtyper, en centrumbildning på Sveriges lantbruksuniversitet. Artdatabanken är även ansvarig för Artportalen och Artfakta. De är sammankopplade med varandra och med andra system som man också förvaltar och utvecklar. Här är lite fakta om dessa system.

SLU Artdatabanken är ett kunskapscentrum för arter och naturtyper, en centrumbildning på Sveriges lantbruksuniversitet. Artdatabanken arbetar med miljöanalys och forskning om biologisk mångfald och tar exempelvis fram den svenska nationella rödlistan. Man arbetar även på uppdrag från Naturvårdsverket, Havs- och vattenmyndigheten, Skogsstyrelsen, länsstyrelserna m.fl. Artdatabanken är även ansvarig för Artportalen och Artfakta. De är sammankopplade med varandra och med andra system som man också förvaltar och utvecklar.

I Artportalen kan alla som vill rapportera in sina artfynd. Där finns över 80 miljoner observationer av 36 700 olika arter, varav ca 23 000 arter har fått fotografier uppladdade av rapportörerna. Artportalen används av myndigheter och långt över 100 000 personer varje år, varav ca 15 000 är rapportörer. Artportalens checklista som nämns i texten på nästa sida är ett enkelt och smidigt sätt att rapportera arter direkt i fält med mobilen. Checklistorna förser också forskare med värdefulla data, både arters närvaro och frånvaro.

I Artfakta finns information som erbjuder hjälp med artbestämning, och det finns olika sätt att komma fram till vilken art man har hittat. Vilket som passar bäst beror lite på användarens förkunskaper. Många gånger är det en kombination av bild, text och en nyckel som löser problemet. Funktionerna Jämför arter, Nycklar, Galleri samt filter och övrig information kan med fördel användas tillsammans för säker artbestämning. Artfakta innehåller också information om namn och släktskap för Sveriges ca 60 000 arter. Här kan du läsa fakta om de 22 000 arter som bedöms inför rödlistan samt andra naturvårdsarter. Ytterligare drygt 10 000 arter är väl beskrivna i text och bild, ursprungligen publicerat i Nationalnyckeln.