ArtDatabankens naturvårdspris 2009 gick i år till Mats Karström
Foto: Tommy Westberg
TEMA: INFRASTRUKTURArtDatabankens naturvårdspris 2009 gick i år till Mats Karström för sitt engagerade arbete med att inventera och identifiera skyddsvärda gammelskogar i Norrbotten genom sin egen metod Steget Före, som också fått ge namn åt en grupp naturvårdare.

Med smäktande toner inleddes årets konferens: ”Nationalromatik till EUpolitik”. Det är hundra år sedan de första naturvårdslagarna skrevs. Vad har vi gjort fel och vad har vi gjort rätt? Inga absoluta lösningar framkom under dagen, men de uppskattade talarna gav publiken inspiration och argument i det fortsatta arbetet.

En av nyheterna från ArtDatabanken var att att det nu är möjligt att söka information om exempelvis arters aktuella klassificering, svenska namn, samt förekomststatus i Svensk taxonomisk databas – Dyntaxa.

ArtDatabankens naturvårdspris 2009 tilldelades Mats Karström för sitt engagerade arbete med att inventera och identifiera skyddsvärda gammelskogar i Norrbotten genom sin egen metod Steget Före, som också fått ge namn åt en grupp naturvårdare.

”Steget före” startades av Mats och ett tiotal amatörer vårvintern 1987. Man sökte efter enkla inventeringsmetoder som var användbara året om för att kartlägga de naturvärden som finns i skogarna i Jokkmokks kommun.

Det var bland annat Mats Karströms förmåga att kombinera fakta och brinnande engagemang i samtal med bland annat markägare som gjorde att han fick priset.

– Vi behöver fler personer som Mats och måste värna om dem som av eget intresse ökar vår kunskap om naturen. För ArtDatabanken, SLU och samhället i stort är dessa personer ett fundament som vi inte kan vara utan, säger Johan Bodegård, chef för ArtDatabanken.