TEMA: INFRASTRUKTUR

Industriavfall och noggrant utvalda växter som rörflen kan tillsammans bilda ett effektivt skydd mot läckage av tungmetaller från avfall i stora depåer. Det visar Clara Neuschütz vid Stockholms universitet i sin avhandling.

Ett problemavfall är sulfidrik sand från gruvindustrin. Sanden reagerar med luft och vatten om den inte täcks över, och släpper ett surt läckage som är giftigt för vattenorganismer. Här kan ett annat avfall, flygaska från värmeverk, användas. Det härdar ihop till ett mycket hårt tätskikt. Om sedan näringsrikt slam från avloppsrening läggs över flygaskskiktet kan vegetation etablera sig och förhindra erosion och vindspridning, minska mängden läckagevatten och dessutom bidra till att platsen får ett trevligare och mer tilltalande utseende.

Valet av växter har stor inverkan på hur en sådan här efterbehandling fungerar. Olika arter har visat sig kunna växa ned i hårda tätskikt olika väl – exempelvis kan det snabbväxande energigräset rörflen luckra upp en mycket hård yta av härdad flygaska, medan andra växter undviker askan.