TEMA: SJÖAR OCH VATTENDRAGFör 900 år sedan föddes den märkliga Hildegard av Bingen (1098-1179) som sista barn i en adelsfamilj utanför Alzey söder om Mainz. Som åttaåring anförtroddes hon åt en eremit och och några år senare avlade hon klosterlöfte åt benediktinerorden. Hon blev själv så småningom klostergrundare och hennes medicinska kunskaper gjorde henne ryktbar i hela Europa.

I klostret Rupertsberg vid Bingen författade hon flera medicinska verk som bevarats till eftervärlden. Under senare år har uppmärksamheten på nytt riktats mot hennes skrifter. Hennes budskap har upptagits och omvandlats av kretsar intresserade av alternativmedicin. I Sverige har intresset för henne särskilt knutits till det så kallade speltvetet — ofta kallat dinkel — som nu odlas bland annat på Gotland. Hon lär själv ha skrivit att dinkel är det bästa spannmålet, fett och kraftigt, behagligare än de andra för det bildar äkta kött och äkta blod och gör människans ande munter och glad.

Eftersom det hunnit firas 900-årsjubileum av Hildegards födelse har det också nyligen utkommit en rad böcker om hennes liv och hennes medicinska råd. I Sverige utkom bland annat denna översättning som innehåller en skildring av hennes liv, diskuterar hennes världsbild samt återger en rad recept grundade på hennes föreställningar om olika växters egenskaper. Någon regelrätt örtabok är det inte, utan boken innehåller citat om olika växtarter ur hennes skrifter, med kommentarer av författarna. Rörande lavendeln heter det bland annat att den ”skapar ett rent vetande och en ren karaktär”. Örtpedagoger som ägnar sig åt så kallad hildegardsmedicin återfinns numera även i Sverige. Boken ger den intresserade möjligheter att sätta sig in i den hildegardsinspirerade föreställningsvärld som återfinns inom nutida alternativmedicin.

Läs mer

:Anita Schweiger och Susanne Kammerer, Hildegard av Bingens örtabok. Förebygg och hela. Översättning Sune Karlsson. Bokförlaget Cordia 1998. ISBN 91 7085 197 2.