TEMA: HÅLLBART NYTTJANDE

Förvärvade egenskaper, som inlärda beteenden, kan gå i arv. Det visar en studie på höns, gjord av forskare vid Linköpings universitet.

Höns som fötts upp med oförutsägbar tillgång på mat utvecklade ett mer effektivt födosök, en inlärd beteendeförändring som gav dem bättre förutsättningar att få i sig tillräckligt med mat. Deras honliga avkomma uppvisade samma förändrade födosök, och oavsett kön hade avkomman bättre överlevnad än avkomma från höns i en normal miljö. Forskarna fann att aktiviteten i en rad gener i hjärnan ändrades i den oförut­sägbara miljön och att denna genetiska skillnad ärvdes av kycklingarna. Mekanismerna för den genetiska nedärvningen av förvärvade förändringar är fortfarande okända.

– Men fenomenet kan bidra till att förklara hur utvecklingen ibland kan gå mycket snabbare än traditionell evolutionsteori tycks förutsätta, till exempel när djur tämjs och avlas av människor, säger professor Per Jensen.

En av hörnstenarna i den moderna genetiken och i 1900-talets uttolkning av evolutionen är att förvärvade egenskaper som inlärda beteenden inte kan gå i arv.