TEMA: HÅLLBART NYTTJANDE

Olivia Langhamer vid Uppsala universitet har studerat vågkraft i Lysekil, där håligheter i vågkraftverkens ankare fungerar som gömställen för marina djur. Det här har ökat den biologiska mångfalden, visar hon i sin avhandling. Fiskar, krabbor, blåmusslor och fastsittande organismer, som tidigare varit så gott som frånvarande i området, ökade dramatiskt i antal. Tidigare studier på andra orter har visat på liknande effekter i samband med att man placerat ut artificiella rev.

– Min slutsats är att vågkraftverken har haft en mycket liten inverkan på mjukbottnarna i området. Däremot ökade den biologiska mångfalden markant tack vare betongfundamenten som utformats speciellt med tanke på djuren, berättar Olivia Langhamer.

Det är inte möjligt att fiska i vågkraftsparkerna. Men det är inte enbart negativt.

– I det långa loppet kan kommersiellt fiske gynnas i närliggande områden eftersom det skapas ett överskott av fisk och skaldjur i vågkraftparken.