Foto: Nora Adelsköld
TEMA: En internationell magisterkurs i biodiversitet kan troligen starta i Sverige redan våren 1998. Det fastslog deltagarna vid ett diskussionsmöte i Uppsala härförleden.

Ett tjugotal inbjudna forskare och andra verksamma inom biodiversitetsområdet var inbjudna av CBM till  en diskussion om en internationell magisterutbildning. Den är tänkt att omfatta 30 poäng plus 30 poäng tillämpningsarbete och kan troligen starta i januari 1998. Kursdeltagarna ska främst komma från tredje världen och de forna öststaterna.

Dela med oss

I Sverige har vi en lång tradition på och en bred kompetens inom området biodiversitet.

– Vi ska försöka dela med oss av vår kunskap även internationellt, sa Urban Emanuelsson, CBM:s föreståndare.

Kursen är tänkt att inbegripa både den domesticerade och den icke-domesticerade mångfalden, med ekologi, taxonomi och genetik som självklara ingredienser.

– Den som inte kan spelets regler kan inte heller vinna, fortsatte Urban. Därför måste även politiska, juridiska och sociala aspekter ingå i kursen.

– Genom att det är ett mycket brett ämnesmässigt fält får man låta kursen ambulera mellan universiteten. På så sätt lockas lärarna på de olika orterna också att samarbeta, vilket ju är en positiv bieffekt, påpekade han.

Vidgad målgrupp

I diskussionerna framgick bl.a. att målgruppen kanske bör vidgas från ekologer, genetiker och naturvårdare till administratörer, samhällsvetare och tekniker.

– Vad ingenjörerna ställer till med i naturen har troligen större betydelse än vad administratörerna gör, trodde Jan Bengtsson, SLU.

– Teknikerna styr utvecklingen, påpekade Lennart Strömqvist, Uppsala universitet, men de tycker att det är roligt att vidga sina vyer. Därför vinner man stort gehör genom att de får vidareutbilda sig inom det biologiska fältet.

– Vi bör också ha svenska studenter med i kursen, menade Roland von Bothmer, SLU. Vi måste höja kompetensen inom Sverige och ge svenska studenter impulsen att jobba utomlands.

Egna landet i fokus

Även uppläggningen av kursen var föremål för diskussion. Man tyckte bl.a att kursdeltagarna skulle hålla ett eget föredrag om någon företeelse i sitt hemland vid kursstarten.

– För att hålla intresset vid liv under hela kursen, borde man ha ett övergripande mål, som t.ex. att ta reda på vilka hotbilder som finns i hemlandet, menade Stefan Ås, Uppsala universitet.

– Det egna landets lagar och bestämmelser på området är viktigt, och borde tas med som en del av det egna tillämpningsarbetet mot slutet av kursen, sa Mariette Manktelow, Uppsala universitet.

Finansieringen kan tänkas ske genom SIDA och genom företag som kan sponsra kursen.

– CBM kommer inte att suga resurser ur sina samarbetspartners, det är min ambition, avslutade Urban.