TEMA: EKOSYSTEMEN TILL VÅR TJÄNST?Att leva med, av och i jordens biologiska mångfald – att ”mainstreama”, eller integrera biologisk mångfald i vår vardag, professionellt och privat. Det är dit vi måste komma. För att skapa kunskap och förståelse för betydelsen av de processer som ger liv och förutsättningar för liv och samhällen på planeten jorden.

Detta är stort och utmanande. Och vad betyder det i praktiken – för dig och mig, vad är det vi faktiskt ska göra och hur ska vi tänka och prioritera när vi står inför val?

De olika ekosystemtjänster som vi vill att skogen ska kunna ge exemplifierar med all tydlighet att vi står inför val som har konsekvenser för olika miljö- och samhällsmål. Artiklarna här belyser olika ståndpunkter när det gäller hur vi kan välja mellan eller kombinera produktion av bland annat virke, biologisk mångfald och rekreation samt skogens roll i arbetet med att motverka klimatförändringarna. Hur ansvarsfullt är skogsbruket idag sett i relation till alla ekosystemtjänster?

Artikeln om jordbrukets ekosystemtjänster lyfter fram frågan om vilka aktörer som är försvarare av de tjänster som inte uppenbart är av nytta för en sektor – till exempel att en sektorsmyndighet även måste ha ansvar för den nytta och tjänst som är osynlig på en marknad.

En viktig del i arbetet att ”mainstreama” biologisk mångfald är begreppet ”ekosystemtjänst”. Ny forskning visar att begreppet levererar men också att det finns flera utmaningar när det ska omsättas. Vi får också ta del av ett förslag till vad det faktiskt innebär när begreppet har integrerats i beslutsfattande.

Det internationella arbetet med att mainstreama biologisk mångfald går på högvarv – även om vi inte hör så mycket av det i till exempel mediarapporteringen. IUCN:s (International Union for Conservation of Nature) världskonferens nu i september 2016 på Hawaii, med ca 10 000 deltagare (regeringar, frivilligorganisationer, forskare med flera) från 190 länder, präglades av insikten att mainstreaming måste ske. Innovativa sätt att åstadkomma detta fördes fram. Vi återkommer i ett annat nummer av Biodiverse om detta.

På den internationella arenan börjar nu the Intergivenmental Panel on Ecosystem Services (IPBES) leverera sina betydande kunskapslägesrapporter bland annat med sin rapport om läget för pollinatörerna i världen och de fundamentala ekosystemtjänster de levererar.

Integrera mera! Ta ekosystemtjänstbegreppet till hjälp – med kunskap om när det fungerar väl och inte.