Skogen, klimatet och ekosystemtjänsterna
Foto: Malgorzata Blicharska
TEMA: EKOSYSTEMEN TILL VÅR TJÄNST?Vilken roll har skogen när vi pratar om ekosystemtjänster och klimatnytta? Skogen är en spelplats för politiska, ekonomiska, sociala och kulturella intressen, och frågan om skogens roll i vår tids brännande miljöfrågor inbegriper faktorer som ligger utanför den traditionella skogssektorn. Globala utmaningar som klimatförändringar och energibehov, resurstillgångar och inte minst en allt större utarmning av biologisk mångfald har förändrat förutsättningarna på relativt kort tid...

Samhällsdebatten handlar om förhoppningar, risker, men vad säger vetenskapen? Finns det sanningar gömda i mossan som vi kan gräva fram? Den som hoppas på det kanske blir besviken, diskussionen forskare emellan böljar fram och tillbaka. Jakten på en entydig sanning är kanske förgäves, men diskussionen om skogen och dess ekosystemtjänster är nödvändig. Därför bereder Biodiverse plats åt några röster i denna diskussion, från några personer i olika positioner och från olika perspektiv.