TEMA: INFRASTRUKTUREKOLOGI

Intentionerna kan vara nog så goda. Ändå tappas alltför ofta insatserna för den biologiska mångfalden bort någonstans mellan plan och färdig väg eller järnväg.

– Vi har märkt att vi inte alltid uppnår det resultat vi hoppas på, säger Ida Schönfeldt, miljöspecialist på Trafikverket investering.

Hon och hennes kollegor har insett att en viktig orsak är att åtgärderna inte är tekniskt beskrivna. När det gäller exempelvis tjockleken på bärlager och beläggning finns det alltid noggranna specifikationer, vilket gör det lätt att räkna fram ett antal kubikmeter och en summa pengar. Åtgärderna för den biologiska mångfalden nämns däremot ofta i förbigående vilket gör att de riskerar att inte bli prissatta av entreprenörerna. Därmed faller de lätt bort under byggskedet.

Trafikverkets nya serie Temablad SKAPA ska hjälpa miljöspecialister, projektledare och konsulter att få in åtgärderna i de tekniska dokumenten. Det första – om vägtrummor som inte skapar vandringshinder för fiskar – finns för nedladdning på www.trafikverket.se. Det kommer att följas av liknande blad om utterpassager, groddjursåtgärder, fågelholkar längs vägar, backsvaleslänter, sandmiljöer för bland annat insekter samt återställning av vattendrag.