TEMA: ODLINGSLANDSKAPET
JanTerstad

Jan Terstad. Foto. Anna Grafind

ArtDatabanken breddar sin verksamhet genom att starta ett nytt program för naturtyper och naturvård. Programmet kommer bl.a. att arbeta med uppföljning och rapportering i enlighet med EU:s habitatdirektiv, samt med basinventeringen av skyddade områden. En hel del av arbetet kommer att ske inom ramen för avtal med Naturvårdsverket.

– Det ska verkligen bli spännande att få utveckla ArtDatabankens verksamhet i denna riktning, säger Jan Terstad, chef för detta nyinrättade program.

ArtDatabanken har mycket stor kompetens även när det gäller naturtyper och arternas livsmiljöer, som på detta vis kommer att komma till användning i svensk naturvård! Det kommer att finnas naturtypsansvariga som kommer att arbeta med odlingslandskap, skog, fjäll, sjöar och vattendrag samt hav.