Lingon
Foto: Annika Borg
TEMA: NATURSYNI ett avsnitt i Biodiverse har vi bett sju olika aktörer att beskriva sitt förhållande till och syn på naturen. Vi har sedan låtit Erica von Essen, forskare i miljökommunikation, analysera likheter, olikheter, eventuella mönster i berättelserna och sätta in dem i ett större perspektiv.

Vi tycker att det är viktigt att försöka fånga upp och synliggöra den variation som finns när det gäller människors natursyn och förhållningssätt till naturen, men hur gör man det i ett nummer av Biodiverse? Förutom stor variation kan det vara ganska komplext och svårt att sätta fingret på exakt vad som ger inspiration i naturen och vad som är viktigt. Vi valde en modell med flera korta artiklar av sju olika aktörer, som i en kort text fick i uppdrag att beskriva sitt förhållande till naturen. Vi har sedan låtit Erica von Essen, forskare i miljökommunikation, analysera likheter, olikheter, eventuella mönster i berättelserna och sätta in dem i ett större perspektiv. Vi har kallat hela sektionen ”Sju röster om natursyn”. De aktörer som vi valt ut är en blandning av mindre organisationer, som kanske inte hörs så ofta i debatten, och större organisationer som har ett större inflytande.

Det finns en mängd andra frågor som är nära kopplade till natursyn, och som handlar om hållbarhet, om bevarande och om brukandets förutsättningar. Här ryms skogspolitik, jordbrukspolitik, internationella konventioner och miljömål. Det är stora och viktiga frågor, som har och kommer att adresseras i CBM:s arbete och i Biodiverse. I just detta nummer har vi dock valt att inte fördjupa oss i dessa frågor utan avgränsar oss huvudsakligen till vad naturen har för betydelse för olika människor, och hur den värderas och inspirerar.

Läs alla artiklar här:

Bonden skapar naturvärden (Hilda Runsten, klimatexpert på LRF)

Den vilda skogen (Malin Sahlin, sakkunnig i skogsfrågor, Naturskyddsföreningen)

Vårda vilda värden (Fredrik Widemo, forskningsansvarig på Svenska jägareförbundet)

Natur och människa i ömsesidigt samspel (Gudrun Kuhmunen)

Natursyn och naturvärden ur ett lokalt perspektiv (Joakim Bergström, ordf. i föreningen Kustringen, Pauline Palmcrantz, familjeföretagare och lantbrukare, Anna-Karin Utbult Almkvist, skärgårdsbonde)

Samma språk – olika natursyn (Erica von Essen, postdoktor, miljökommunikation, Institutionen för stad och land, SLU)