TEMA: CBMNya grepp fångade publiken

Årets Flora- och Faunavårdskonferens ägde rum den 2 maj i en närmast fullsatt Upsala stadsteater. Konferensen gick i Linnéjubileets tecken och hade temat ”Att kommuncera värdet av natur”. Många gick inspirerade därifrån tack vare de duktiga föreläsarna och lite nya grepp med bland andra moderatorn Johan Paulsen.

MS_AC_pris

Naturvårdspriset överräcktes till Mats Segnestam av miljöminister Andreas Carlgren. Foto: Tommy Westberg

En mycket uppskattad föreläsning gavs av Mats Segnestam! Mats tilldelas även ArtDatabankens naturvårdspris 2007. En mer omfattande och varierad karriär inom naturvård och arbete för att bevara den biologiska mångfalden än Mats Segnestams är svår att finna. Hans insatser spänner över arbete inom ideella, såväl nationella som internationella organisationer, inom statlig miljövård, inom undervisning för allmänhet och på universitet, som författare, fotograf och som producent av radio- och TV program m.m.

Slå vakt om miljön, bevara omistliga naturvärden och verka för en bättre framtid för människor i Sverige och internationellt har varit Mats Segnestams ledord i nästan fem decennier.

tal-o-dans

Tidigare föreståndaren för ArtDatabanken Torleif Ingelög avtackades högtidligt bl.a. av rektor Lisa Sennerby Forsse, Naturvårdsverkets GD Lars-Erik Liljelund och med varma applåder från publiken. Foto: Tomas Hallingbäck