TEMA: CBM

Att hejda förlusten av tropiska skogar är en global angelägenhet eftersom de hyser över 50 procent av artrikedomen på land och är viktiga för det globala klimatet. Nu visar svenska forskare att det verkar gå att vända den negativa trenden, om lokala regelverk kan reglera markanvändningen. Under 1990-talet ökade ett stort torrskogsområde på Madagaskar med 4 %. Området listas som en av världens 200 viktigaste ekoregioner.