TEMA: CBM

En undersökning av hur resultat av miljö­övervakningen överensstämmer med lokal­boendes uppfattningar gjordes i Cuvelia-deltat i norra Namibia. Tillgång på drickbart vatten har där historiskt varit ett problem.
– Lokalbefolkningen kan ge en mer nyanserad bild av orsak och verkan, baserad på deras lokala erfarenheter, säger Patrik Klintenberg, Stockholms universitet.

Ägande spelar en central roll i markutnyttjande och dess påverkan på naturresurser i studieområdet. En positiv utveckling kräver dock mycket mer än att man bygger infrastruktur menar Patrik Klintenberg.

– Man måste bidra med utbildning till användare av dessa resurser samt införa ett lokalt förankrat system som tillåter kontroll av utnyttjande av vatten och andra viktiga naturresurser.

Resultaten publicerades i avhandlingen More water, less grass? An assessment of resource degradation and stakeholders’ perceptions of environmental change in Ombuga grassland, northern Namibia från Stockholms universitet.