TEMA: BETESMARKERArtportalen vidareutvecklas och flyttar från Naturvårdsverket till ArtDatabanken.

I Sverige har vi en unik möjlighet att via Internet rapportera när vi sett en viss fågel. Detta görs på Artportalen. Dess skapare, Johan Nilsson, fick i maj det prestigefyllda Ebbe Nielsenpriset på USD 35 000, som delas ut av GBIF i Mexico, för sin gärning.

Nu flyttar – www.artportalen.se – till ArtDatabanken, och i samband med detta utvidgas den och kunniga amatörer i landet välkomnas att även rapportera fynd av fjärilar, växter och svampar.

Detta är en del av en ny överenskommelse mellan SLU och Naturvårdsverket om utökade uppgifter för ArtDatabanken.

ArtDatabanken blir samtidigt bland annat datavärd för de uppgifter som samlas in vid den första stora inventeringen av naturvärden i alla skyddade områden under perioden 2004–2007. Här ingår data om Natura 2000, EU:s nätverk för skyddade områden.

– Det nya avtalet är en naturlig fortsättning av ArtDatabankens utveckling, säger föreståndare Torleif Ingelög vid ArtDatabanken.

Både Johan Nilsson och hans kollega Johan Södercrantz flyttar från Naturvårdsverket till sina nya tjänster på ArtDatabanken i Uppsala från och med oktober.