TEMA: BETESMARKER

Skånes Djurparks instiftade 2002 ett stipendium för bevarande av nordiska djur. Syftet är att bevara biologisk mångfald. Insatsen kan utgöras av praktiskt bevarandearbete, inventeringar eller biotopbevarande, forskning, informationsspridning eller annat. År 2002 gick stipendiet till Håkan Hallander, Veberöd och 2003 till det skånska Storkprojektet. Priset är 25 000 kronor och kan komma att delas mellan flera stipendiater.

Ansökan skickas till Stiftelsen Skånes Djurpark, Jularp, 243 95 Höör, senast den 31 oktober 2004. I ansökan ska tydligt framgå skälen till ansökan, vilken insats som gjorts och vilken djurart som avses. I stipendiekommittén ingår representanter från CBM, Svenska Djurparksföreningen, SNF, WWF, Sveland Försäkringar och Skånes Djurpark. Information finns på hemsidan www.skanesdjurpark.se, via Skånes Djurpark, Jularp, 243 95 Höör, tel. 0413-55 30 60, fax 0413-55 30 58 eller info@skanesdjurpark.se.