TEMA: BETESMARKER

I mitten av juni genomfördes det sjätte etnobiologiska symposiet och årets tema var ”Migration, kultur, biologi”. Hur har invandrarna och utlandskontakter influerat svenskarna i sitt naturresursutnyttjande? Hur kan naturen fungera för att underlätta integration? Detta var några av de frågor som diskuterades på symposiet som hölls på Mångkulturellt Centrum i Botkyrka.

I vanlig ordning så möttes naturvetare, samhällsvetare och humanvetare i olika diskussioner och denna gång behandlade dem frågor om migration, främlingsskap och natursyn, men även matvanor och globala medicinska tankegångar. Vilka beteenden kan anses vara normala eller onormala när det gäller vistelse i naturen var en av frågorna som belystes av.

Etnologen Barbro Klein beskrev sina studier av ett mångkulturellt koloniträdgårdsområde, vilket symposiedeltagarna även fick besöka i verkligheten. En av de viktigaste ståndpunkterna under symposiet var att invandrare inte är en homo-gen grupp även om de kommer från samma land eller landsdel. De är naturligtvis först och främst individer och kommer också att förhålla sig så även vad gäller förhållandet till naturen. Vidare betonades invandrarnas stora betydelse vad gäller att bidra med influenser och ingredienser till olika fenomen inom hela vår kultur. Vår arsenal av medicinalväxter, kryddor, maträtter och mycket annat har skapats och breddats genom kulturutbyte med andra länder.