TEMA: ENERGI

CBM via Nationella programmet för traditionell kunskap (NAPTEK) samarbetar med Riksorganisationen Hela Sverige ska leva, Naturskyddsföreningen och Institutionen för Stad och Land (SLU) i projektet Hållbara bygder, med Jordbruksverket som delfinansiär.

Målet är att tjugofem bygder under 2008 ska utgå från sina lokala förutsättningar och söka hållbara lösningar på samhällsproblemen. Tanken är att bygderna från Kalix i norr till Västra Torup i söder ska inspirera hela landsbygden och tätorterna i omställningen till en hållbar framtid. Utifrån NAPTEK:s perspektiv är det intressant att ta vara på lokal och traditionell kunskap i bygderna för att finna lösningar för framtiden. Hur ska vi kunna bevara vår natur, resurserna och fortfarande leva ett gott liv? Svaren kanske finns vid årets slut?